State and district

राज्यों के नाम जिले 1. राजस्थान 33 जिले 2. महाराष्ट्र. 36 जिले 3. नागालैंड 12 जिले 4. मणिपुर। 16 जिले 5. पश्चमी बंगाल 23 जिले 6. तेलंगाना 33 जिले 7. आसाम 33 जिले 8. त्रिपुरा 08 जिले 9. मध्यप्रदेश 52 Read More …